ქვეყანა

ბაკურიანის მინერალური შემადგენლობა

მინერალური შემადგენლობა მგ/ლ
კალციუმი 25-80
მაგნიური <20
ნატრიუმი <20
ჰიდროკარბონატები 150-300
სულფატები <50
ქლორიდები <20
საერთო მინერალიზაცია 0.2-0.5 გ/ლ
PH 6.0-8.0