ქვეყანა

ბორჯომის მინერალური შემადგენლობა

მინერალური შემადგენლობა მგ/დმ3
კალციუმი 20-150
მაგნიუმი 10-150
კალიუმი 10-45
ნატრიუმი 1000-2000
ჰიდროკარბონატები 3500
ფტორი <10
საერთო მინერალიზაცია 5.0-7,5 გ/ლ