უკუკავშირი

კომპანიის მისამართი ბორჯომში

საქართველო, 0102,

ქ. ბორჯომი

თორის ქ. 39

ჩამომსხმელი ქარხნები: N1 და N2

კომპანიის თბილისის მისამართი

ტელ: +995 32 2 484 484

ფაქსი: +995 32 223 668

ცხელი ხაზი: +995 32 2 422 227

ბიძინა კვერნაძის ქ. 10

0171 თბილისი, საქართველო

უკუკავშირიcaptcha