ქვეყანა

უკუკავშირი

კომპანიის თბილისის მისამართი

ტელ: +995 32 2 484 484

ფაქსი: +995 32 223 668

ცხელი ხაზი: +995 32 2 422 227

დ. აღმაშენებლის გამზ. 80

0102 თბილისი, საქართველო

კომპანიის მისამართი ბორჯომში

საქართველო, 0102,

ქ. ბორჯომი

თორის ქ. 39

ჩამომსხმელი ქარხნები: N1 და N2captcha

-->